Yakin Berhijrah

0
109
yakin berhijrah

Yakin Berhijrah – Seorang mukmin yang berketetapan hati untuk berhijrah dituntut untuk mengkokohkan nilai-nilai tauhid dan akidah yang lurus sebelum menegakkan keislaman pada dirinya. Ini diperlukan agar dia menjadi pribadi yang tahan uji, gigih, penuh keyakinan dan istiqamah di atas kebenaran. Dia harus mengenal pondasi keislaman, mengilmui dan memahami makna syahadat dengan baik dan benar hingga dia menjadikan Allah sebagai satu-satunya Ilah yang diibadahi dengan sebenar-benarnya dan Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam sebagai suri teladan dalam hidupnya.

Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Allah pasti merahmati dan mengampuni orang yang Berhijrah dengan Ikhlas Siapa saja yang yakin dengan hijrahnya dan memilik azzam yang kuat dalam hijrahnya sangat mungkin untuk dapat melampaui orang yang lebih dahulu mengenal amal Islami. Boleh jadi inilah wujud rahmat dan ganjaran Allah kepadanya. Sehingga dia sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, memahami, mengamalkan, dan mendakwahkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam, “ Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, Dia akan memahamkannya dalam urusan Agama.” (HR. Bukhari)

Kesempatan untuk setiap manusia

Setiap orang, pria maupun wanita berhak untuk mendapat hidup yang lebih baik. Seorang muhajir yang bersungguh-sungguh berusaha membangun hubungan kedekatannya dengan Allah sejak awal mula hijrahnya, maka saat dia melaksanakan hijrahnya semua yang berlaku adalah hukum Allah. Lihat bagaimana Allah menyambut mereka, “Barangsiapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak….” (An-Nisa [4]:100)

Selalu Yakin terhadap apa yang menjadi jalan terbaiknya

Seorang yang yakin dengah hijrahnya tak akan merasa ragu dalam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah dan komitmen melaksanakan semua perintah-perintah Allah yang datang kepadanya, meski dirasa tidak mudah. Dia tidak takut dianggap aneh, karena yakin hijrah akan membuat dirinya menjadi lebih baik.

Berhijrah dengan diniatkan Ikhlas karena Allah

Agar keyakinan dalam berhijrah tak pudar, hendaknya seorang muhajir berniat ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah tatkala berhijrah. Bukan karena ikut-ikutan, apalagi karena godaan harta dunia. Berapa banyak mereka yang berhijrah tanpa diniatkan ikhlas karena Allah, hijrahnya hanya berlangsung sesaat saja.

Lingkungan termasuk faktor kokohnya keyakinan hijrahnya seseorang

Selanjutnya untuk mengokohkan keyakinan hijrahnya, hendaknya dia segera mencari lingkungan yang baik dan sahabat-sahabat yang shalih. In Syaa Allah, Allah akan mengirimkan hamba-hamba Nya yang shalih untuk mendampingi hijrahnya. Berkumpul dengan orang-orang berilmu, mencintai ilmu dan mentradisikannya, mempelajari Al-Qur’an dan mengamalkannya, serta berusaha terus tetap beramal meski sedikit adalah serangkaian usaha yang bisa dilakukan dalam memelihara hijrahnya. Selebihnya tentu dengan memperbanyak berdo’a serta memohon keistiqamahan dan keikhlasan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kuasa bagi hamba untuk menolak kejelekan dan tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan selain dengan kuasa Allah. Wallahul Musta’an.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here